Vårt principprogram | Sverigedemokraterna i Tranemo

Vårt principprogram

 

På Sverigedemokraternas landsdagar 2011 antogs ett nytt principprogram. Principprogrammet är ett allmänt hållet ideologiskt dokument kring hur partiet principiellt ser på olika frågor.

Principprogram 2011

Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

Principer

Sverigedemokraterna och demokratin

Sverigedemokraterna och människan

Sverigedemokraterna och socialkonservatismen

Sverigedemokraterna och nationalismen

Sverigedemokraterna och nationen

Sverigedemokraterna och staten

Sverigedemokraterna och kulturen

Sverigedemokraterna och mångkulturalismen

Sverigedemokraterna och invandringen

Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten

Sverigedemokraterna och den ideella sektorn

Sverigedemokraterna och religionen

Sverigedemokraterna och samhällsbyggnaden

Sverigedemokraterna och ekonomin

Sverigedemokraterna och arbetsmarknaden

Sverigedemokraterna och välfärden

Sverigedemokraterna och rättssamhället

Sverigedemokraterna och försvaret

Sverigedemokraterna och energipolitiken

Sverigedemokraterna och omsorgen om djur och natur

Sverigedemokraterna och omvärlden